FaR

FaR-ledare Helena LanghardVi är med i Stockholms FaR-ledarnätverk. Till oss kan du komma med ett fysiskt aktivitet på recept. Med ett fysisk aktivitet på recept får man 15% rabatt på ordinarie priser.

Att vara fysiskt aktiv är en av de viktigaste åtgärderna för att förebygga och behandla sjukdom. Fysisk aktivitet har bevisad effekt vid en mängd olika sjukdomstillstånd, exempelvis högt blodtryck, hjärtkärlsjukdom, diabetes typ 2, bröst- och tjocktarmscancer, artros, depression, övervikt och fetma. De positiva effekterna får du oavsett ålder eller träningsvana. Det är aldrig för sent att börja med fysisk aktivitet.

www.farledare.se